Alla inlägg av admin

CSRD, ESRS – nya modeord eller…?

CSRD är EU:s nya direktiv om obligatorisk hållbarhetsredovisning för företag över en viss storlek (250 anställda och/eller viss ekonomisk omsättning). ESRS är standarden för denna obligatoriska hållbarhetsredovisning. En hållbarhetsrapport måste i framtiden vara en del av förvaltningsberättelsen och granskas av revisor.

Jag gick en kurs i den kanske viktigaste delen av CSRD, nämligen processen som kallas ”Dubbel väsentlighetsanalys”. En bra kurs hos Bonnier med erfarna och pedagogiska lärare.

Jag ser fram emot att stötta fler företag med hållbarhetsredovisning i framtiden.

Följeforskning – vad är det?

Sedan 2019 har GE99 haft ytterligare en tjänst i portföljen: Extern projektutvärdering eller ”följeforskning” som det ibland kallas. Det handlar om att EU-finansierade projekt ska ha en extern följare av projektet som kan stötta projektledningen, återkoppla lärdomar under projekttiden samt påminna om de långsiktiga målen för projektet.

Det är ofta offentligt drivna projekt och därför upphandlas följeforskaren enligt lagen om offentlig upphandling.  För min del har det blivit totalt fem projekt inom ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) som handlat om bredband och digitalisering, energisamverkan, en teknikaccelerator samt företagsstöd under pandemin. Just nu följer jag tre projekt varav några avslutas under 2023. Följeforskaren ska rapportera till Tillväxtverket om hur projektet lyckas nå målen.

Att vara följeforskare är ett väldigt roligt uppdrag att jobba med. Man lär känna projektteam med stor drivkraft, får se nya organisationer från insidan och samtidigt försöka bidra med tankar och lärdomar för att i slutändan vårt gemensamma samhälle ska bli lite bättre och mer hållbart än vad det är idag.

 

Onlineutbildningar om Offentlig verksamhet

Introduktionsutbildningar till offentlig verksamhet finns nu tillgängliga genom Diploma. Det är Johnny Gylling och Jan Sandberg som tillsammans under varumärket Synkop skapat online-kurser till Offentlig verksamhet i Sverige, Regioner, Kommuner m.m. Övergripande om Demokrati och Värdegrund, att vara Anställd, Offentlighetsprincipen, Yttrandefrihet och Sociala medier är några av inslagen. Se mer på www.diplomautbildning.se och Sök på Offentlig verksamhet.

Hållbarhetsredovisning för alla

Under Styrelseakademien Sydosts Blekingevecka föreläste Johnny om hållbarhetsredovisning för stora och små företag. Deltagarna fick göra en uppgift att gradera viktiga hållbarhetsfrågor. Värd för dagen var Volvo i Olofström vars representanter Anne Lexe och Jonas Knutsson presenterade Volvos lokala tillverkning samt globala hållbarhetsarbete. Stort tack till er!

GE99 fyller Fem år

GE99 firar fem år med tårta lite här och där den närmaste tiden.

När jag startade företaget 2014 hade jag ingen aning om det skulle kunna hålla. Visst hoppades jag och visst skaffade jag mentorer och försökte lära mig. Men nu fem år senare, är jag både överraskad och tacksam att kunna fortsätta som egen företagare på obestämd tid så länge jag har hälsan och kunderna vill.

Att jobba med hållbarhet känns meningsfullt och roligt. Jag försöker alltid att ta ned det på jorden när jag träffar en ny kund, en ny ledningsgrupp eller för den delen, en idrottsförening som är min senaste kund. Hållbarhet är inte krångligt. Är man bara villig att ta ansvar för sin verksamhet så finns det hur mycket som helst att göra.

Och det bästa: Hållbarhetsarbetet är lönsamt! Både för planeten och för verksamheten! Tack till styrelsen, alla mentorer, konsult- och kontorskollegor men främst till alla KUNDER!

Ökad räckvid tar GE99 längre!

Med utgångspunkten från Karlskrona kan vi nu på en laddning ta oss antingen till Västervik, Jönköping, Halmstad eller Malmö. Med nya BMW i3 är 25 mil en realistisk räckvidd jämfört med min gamla som tog mig 10 mil ungefär. Batterierna utvecklas och det känns bra att köra till kunden utan att släppa ut ett enda gram CO2. Vill du veta mer om elbilar kontra bensin och dieselbilar? Se filmen (4,30) ”Hur klimatsmart är det att köra en elbil?” från Bil Sweden

Hållbarhetsworkshop hos BBI

Tack Anna på Blekinge Business Incubator (BBI) för inbjudan till er workshop om hållbar framtid för BBI. Jag är imponerad av de fyra BTH-studenternas driv i frågan och hur de faciliterar flera workshops i ämnet. Metodiken hämtas från BTH:s magisterprogram för Strategiskt ledarskap för hållbarhet som lockar studenter från hela världen. På bilden ser vi Anna från BBI, Peter från Nya Zealand, Michael från Ghana, Tuba från Turkiet och Sierra från USA. Stort tack till er alla för värdefulla insikter!

Årets mentor hos Nyföretagarcentrum i Blekinge

Tack till mina adepter Simon och Emil på Stumbly som nominerat mig till Årets mentor! Det har varit roligt att agera mentor åt två positiva och drivna unga ingenjörer och jag har lärt mig mycket på resan. All framgång till er önskar jag och var rädda om er! På bilden Jonas Bommeskär, Nyföretagarcentrum, och jag. Jag är han med diplomet 🙂

GE99 klimatkompenserar

Vi svenskar har ett högt klimatavtryck. I genomsnitt 2 ton högre än världsmedborgarens. Och mer än 6 ton högre än vi borde. Så: vi behöver alla hjälpa till att minska utsläppen av klimatgaser. Här är mitt bidrag som företagare: Jag kör nästan uteslutande elbil i tjänsten men lånar ibland en ”långfärdsbil” som är av typen plugin-hybrid. Ibland tar jag flyget till Stockholm.  Dessa resor som inte är fossilfria klimatkompenserar jag via zeromission.se. Pengarna går till både trädplantering och energiprojekt i utvecklingsländer. Jag tänker så här: kan jag göra detta så kan andra företag göra samma.

certificate_16485076 (1)

Ja till hållbarhetsredovisning från 250 anställda

Tidningen Aktuell Hållbarhet intervjuade bl.a. mig om Hållbarhetslagens kriterier: ”Det är i och för sig viktigt att inte svenska företag får ökade bördor jämfört med andra EU-länder. Men i detta fall handlar det om en lätt börda som kan ge företagen ökad konkurrenskraft samtidigt som det bidrar till en hållbar utveckling.” Därför kan jag acceptera ett högre krav (250 anställda) än vad EU-direktivet säger (500 anställda).  Hela artikeln finns att läsa i tidningen Aktuell Hållbarhet nr 2 2018.