• GE99 er Hållbarhetspartner!

    GE99 hjälper Er komma igång med Hållbarhetspolicy, Väsentlighetsanalys och Hållbarhetsrapport enligt internationell standard.
  • Världen behöver Goda företag!

    "Varje företag är en del av samhället och påverkar både människor och miljön med sin verksamhet. När företaget tar ett frivilligt samhällsansvar blir både företaget självt och samhället vinnare." Johnny Gylling

CSRD? ESRS? CSDDD?

Vad betyder EU:s nya hållbarhetsdirektiv CSRD för ert företag?

GE99 hjälper er reda ut begreppen och komma igång med hållbarhetsredovisningen enligt EU-standarden ESRS.

CSR och Hållbarhet blir allt viktigare framgångsfaktorer.

GE99 vill stödja ert företag på resan att uppfattas av medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter såsom det goda företaget med stort samhällsansvar.

Kontakta GE99 för ett första möte!

Följ GE99 på Facebook