• GE99 er Hållbarhetspartner!

  GE99 hjälper Er komma igång med Hållbarhetspolicy, Väsentlighetsanalys och Hållbarhetsrapport enligt internationell standard.
 • Världen behöver Goda företag!

  "Varje företag är en del av samhället och påverkar både människor och miljön med sin verksamhet. När företaget tar ett frivilligt samhällsansvar blir både företaget självt och samhället vinnare." Johnny Gylling

GE99 erbjuder rådgivning, utbildning samt stöd inom CSR, Hållbarhetsredovisning, Public Affairs samt kommunikation.

 • Långsiktiga uppdrag som Hållbarhetspartner med …
 • …analys av er verksamhet ur hållbarhetssynpunkt
 • …skapa eller förbättra företagets policys
 • …ta fram strategier för CSR, hållbarhet, kommunikation
 • …metodiskt arbeta enligt CSR-standard ISO 26000
 • …utbildning av medarbetare
 • …intressentanalys, dialog med intressenter
 • …samarbetsavtal med organisationer, sponsring
 • …hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards
 • Utbildning och stöd vid uppstart med verktyget ansvarsfullt.se
 • Stöd i Public Affairs arbetet
 • Medieträning
 • Projektstöd, extern utvärdering och Följeforskning i EU-projekt

 

Som partner bland seniora konsulter i Synkop Rådgivare kan vi också erbjuda VD-och ledningsstöd inom områden som Public Affairs, Informationssäkerhet, Kriskommunikation och Kapitalanskaffning.

del-av-synkop-radgivare_jpg

Följ GE99 på Facebook