• GE99 er Hållbarhetspartner!

  GE99 hjälper Er komma igång med Hållbarhetspolicy, Väsentlighetsanalys och Hållbarhetsrapport enligt internationell standard.
 • Världen behöver Goda företag!

  "Varje företag är en del av samhället och påverkar både människor och miljön med sin verksamhet. När företaget tar ett frivilligt samhällsansvar blir både företaget självt och samhället vinnare." Johnny Gylling

HÅLLBARHETSPARTNER

PROJEKTSTÖD

   • Extern utvärdering (lärande utvärdering, följeforskning) av EU-projekt
   • Kontakta oss för referenser

UTBILDNING

 

Som partner bland seniora konsulter i Synkop Rådgivare kan vi också erbjuda VD-och ledningsstöd inom områden som Public Affairs, Informationssäkerhet, Kriskommunikation och Kapitalanskaffning.

del-av-synkop-radgivare_jpg

Följ GE99 på Facebook