• GE99 er Hållbarhetspartner!

    GE99 hjälper Er komma igång med Hållbarhetspolicy, Väsentlighetsanalys och Hållbarhetsrapport enligt internationell standard.
  • Världen behöver Goda företag!

    "Varje företag är en del av samhället och påverkar både människor och miljön med sin verksamhet. När företaget tar ett frivilligt samhällsansvar blir både företaget självt och samhället vinnare." Johnny Gylling

GE99:s vision är ett näringsliv
där företagen är goda
samhällsmedborgare

 

GE99 ägs och drivs av CSR & Hållbarhetskonsult Johnny Gylling

Johnny har tidigare arbetat med Public Affairs och CSR inom telekombranschen. Dessförinnan var han riksdagsledamot i åtta år samt ledde en statlig utredning. Innan dess tolv år som IT-konsult mot tillverkande industrier. Med sin långa erfarenhet av kommunikation mellan politik och näringsliv samt CSR i praktiken erbjuder GE99 rådgivning inom områdena CSR, hållbarhet, Public Affairs samt intern och extern kommunikation.

Johnny Gylling ingår i följande konsultnätverk:
Synkop rådgivare

Läs CV: CV Johnny Gylling 20240503

GE står för Good Enterprises. 99 var året då FN publicerade Global Compact – riktlinjer för ansvarstagande företag.
Företagets juridiska namn är Good Enterprises 99 AB.
Organisationsnummer 556974-8329.

Följ GE99 på Facebook