• GE99 er Hållbarhetspartner!

    GE99 hjälper Er komma igång med Hållbarhetspolicy, Väsentlighetsanalys och Hållbarhetsrapport enligt internationell standard.
  • Världen behöver Goda företag!

    "Varje företag är en del av samhället och påverkar både människor och miljön med sin verksamhet. När företaget tar ett frivilligt samhällsansvar blir både företaget självt och samhället vinnare." Johnny Gylling

Hållbarhetsredovisning i Kalmar, Kristianstad, Växjö och Blekinge

Vi utbildar er inom hållbarhetsredovisning i Kristianstad, Växjö, Kalmar och Blekinge

Hur ska man förstå EU-direktivet CSRD och strukturera arbetet bakom hållbarhetsredovisning för företag? Det kan vi hjälpa er med! Vi håller utbildningar för hur man enklast ska gå till väga för att ni ska förstå vad en hållbarhetsredovisning ska innehålla, lagar och regler samt varför man överhuvudtaget ska ta fram något som detta. Många kunder ställer högre hållbarhetskrav på sina leverantörer och det är därför viktigt att visa framfötterna. Oavsett om ni är ett stort företag eller ett litet, så är det viktigt att ta fram en hållbarhetsredovisning. Fördelarna ligger bland annat i att få en fördjupad dialog med alla intressenter och få förståelse för kommande utmaningar. Arbetet innebär grundliga analyser av risker och möjligheter i samband med etik, miljö och andra hållbarhetsfrågor.

Rådgivning inom hållbarhetsredovisning i Växjö, Kalmar,
Kristianstad och Blekinge

Är ni som företag i behov av hjälp med att ta fram er hållbarhetsredovisning så kan vi hjälpa er med råd. Vi är professionella med stor erfarenhet och kunskap inom hållbarhetsredovisning. Vi erbjuder rådgivning till företag och hjälper er att nå era mål i att utveckla er hållbarhetsredovisning.

Kontakta oss för hjälp med hållbarhetsredovisning i
Kristianstad, Växjö, Kalmar eller Blekinge

Vill ni ha utbildning eller rådgivning av hållbarhetsredovisning i Blekinge, Kalmar, Kristianstad eller i Växjö är ni välkomna att kontakta oss. Vi hjälper er med att bland annat ta fram en plan för hur ni ska gå tillväga på bästa sätt, för att nå bästa resultat. Vi hjälper er också att komma igång med hållbarhetspolicy, väsentlighetsanalys och hållbarhetsrapport enligt EU-standard ESRS eller GRI Standards.

Följ GE99 på Facebook