GE99 klimatkompenserar

Vi svenskar har ett högt klimatavtryck. I genomsnitt 2 ton högre än världsmedborgarens. Och mer än 6 ton högre än vi borde. Så: vi behöver alla hjälpa till att minska utsläppen av klimatgaser. Här är mitt bidrag som företagare: Jag kör nästan uteslutande elbil i tjänsten men lånar ibland en ”långfärdsbil” som är av typen plugin-hybrid. Ibland tar jag flyget till Stockholm.  Dessa resor som inte är fossilfria klimatkompenserar jag via zeromission.se. Pengarna går till både trädplantering och energiprojekt i utvecklingsländer. Jag tänker så här: kan jag göra detta så kan andra företag göra samma.

certificate_16485076 (1)