Ja till hållbarhetsredovisning från 250 anställda

Tidningen Aktuell Hållbarhet intervjuade bl.a. mig om Hållbarhetslagens kriterier: ”Det är i och för sig viktigt att inte svenska företag får ökade bördor jämfört med andra EU-länder. Men i detta fall handlar det om en lätt börda som kan ge företagen ökad konkurrenskraft samtidigt som det bidrar till en hållbar utveckling.” Därför kan jag acceptera ett högre krav (250 anställda) än vad EU-direktivet säger (500 anställda).  Hela artikeln finns att läsa i tidningen Aktuell Hållbarhet nr 2 2018.