Onlineutbildningar om Offentlig verksamhet

Introduktionsutbildningar till offentlig verksamhet finns nu tillgängliga genom Diploma. Det är Johnny Gylling och Jan Sandberg som tillsammans under varumärket Synkop skapat online-kurser till Offentlig verksamhet i Sverige, Regioner, Kommuner m.m. Övergripande om Demokrati och Värdegrund, att vara Anställd, Offentlighetsprincipen, Yttrandefrihet och Sociala medier är några av inslagen. Se mer på www.diplomautbildning.se och Sök på Offentlig verksamhet.