Följeforskning – vad är det?

Sedan 2019 har GE99 haft ytterligare en tjänst i portföljen: Extern projektutvärdering eller ”följeforskning” som det ibland kallas. Det handlar om att EU-finansierade projekt ska ha en extern följare av projektet som kan stötta projektledningen, återkoppla lärdomar under projekttiden samt påminna om de långsiktiga målen för projektet.

Det är ofta offentligt drivna projekt och därför upphandlas följeforskaren enligt lagen om offentlig upphandling.  För min del har det blivit totalt fem projekt inom ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) som handlat om bredband och digitalisering, energisamverkan, en teknikaccelerator samt företagsstöd under pandemin. Just nu följer jag tre projekt varav några avslutas under 2023. Följeforskaren ska rapportera till Tillväxtverket om hur projektet lyckas nå målen.

Att vara följeforskare är ett väldigt roligt uppdrag att jobba med. Man lär känna projektteam med stor drivkraft, får se nya organisationer från insidan och samtidigt försöka bidra med tankar och lärdomar för att i slutändan vårt gemensamma samhälle ska bli lite bättre och mer hållbart än vad det är idag.