Riksdagen antog Hållbarhetslagen

Idag röstade Riksdagen om stora företags skyldighet att hållbarhetsredovisa. Regeringen fick igenom förslaget att ett av kriterierna ska vara 250 anställda trots EU-direktivets nivå om 500 anställda. Allianspartierna var kritiska mot s.k. ”goldplating” (att Sverige ska vara bäst i klassen) men trots det röstade KD och C för. Jag har träffat ett antal företag i sydöstra Sverige som omfattas av lagen men idag inte har någon hållbarhetsredovisning. De gör ofta ett bra hållbarhetsarbete men vad som saknas är transparensen – att de helt enkelt berättar för omgivningen hur det går. Det ska bli spännande att få hjälpa fler företag igång med hållbarhetsredovisning. Att hållbarhetsredovisa är ingen börda – det är en konkurrensfördel.