Rättvis mobiltelefon

Förra året satte vi upp miljömålet att se över inköp av elektronikprodukter. De stora mobiltillverkarna har haft stora problem med arbetsförhållandena i sina fabriker i Kina och Korea. Vi ville därför testa en Fairphone i förhoppning att de ska påverka de stora att bli bättre.  Läs mer om Fairphone