Ny certifierad utbildning

Idag anlände mitt intyg för genomgången utbildning i övergången från GRI G4 till GRI Standards (Hållbarhetsredovisning). Utbildningen genomfördes av Enact i Stockholm och är certifierad av GRI (Global Reporting Initiative). Mer än 90 procent av stora företag i 90 länder hållbarhetsredovisar enligt GRI. Kul att öka på sin kunskap och förmedla vidare till företag och organisationer!