Guide för hållbara events

Musik i Blekinge lanserar snart Guide & Checklista för hållbara events. Ett verkligt bra initiativ! Louise Lindén från LiveGreen Production har författat boken. Jag är stolt att omnämnas i tack-delen för mina mindre inspel till boken. Den 24 januari är det premiär i Karlskrona (Länsstyrelsen) och den 7 februari i Karlshamn (NetPort). Läs mer på Musik i Blekinges hemsida