Hållbarhetsredovisning en konkurrensfördel!

Jag fick infört en debattartikel i Kristdemokraternas tidning Poletik om nya hållbarhetslagen. Det var KD och C som stöttade regeringens förslag men med vissa tveksamheter. Lagen omfattar inte bolagskoncerner som inte är noterade. Det innebär att kommunala bolagskoncerner, trots att de är tillräckligt stora enligt lagens kriterier, slipper att hållbarhetsredovisa. Detta är enligt min mening en lucka i lagen och jag hoppas att kommunerna frivilligt tar sitt ansvar och blir mer transparenta med sina bolag.

Läs artikeln här.