GE99 har granskat Fair Transport

Tack Johnny Gylling för väl genomarbetad granskning av vår påverkan på åkerinäringen”, skriver Tove Winigers, Sveriges Åkeriföretags ansvarige för Public Affairs på LinkedIn.

”Vi är stolta och glada över att vår hållbarhetsredovisning av Fair Transport är klar! Som första branschorganisation har vi låtit granska vårt CSR-arbete. Tre år in och en bransch som initialt visat skepsis anger nu att lönsamheten ökat, kanske tack vare en högre ambitionsnivå med avseende på trafiksäkerhet, klimat och miljö samt socialt ansvarstagande?” (Sveriges Åkeriföretag)

– Det har varit ett utmanande men roligt uppdrag att hållbarhetsredovisa Fair Transport, säger Johnny Gylling, GE99. En av mina slutsatser i rapporten är att Fair Transport har varit positivt för branschen men behöver utvecklas så att åkerierna själva redovisar sitt hållbarhetsarbete i framtiden. Det skulle alla tjäna på.

Läs rapporten här