Gästföreläsning BTH ”CSR i näringslivet”

Min föreläsning fokuserade på exempel från näringslivet i CSR och hållbarhet samt hållbarhetsredovisning. Jag vill särskilt tacka företaget FoodTankers som ville agera praktikfall med sitt CSR-arbete i den internationella transportbranschen. Föreläsningen innehåller en redovisning av studenternas åsikter om FoodTankers CSR-arbete.
Studenterna som deltog får gärna betygsätta föreläsningen (se sista bilden).Se presentationen från föreläsningen här