• Världen behöver goda företag!

  "Varje företag är en del av samhället och påverkar både människor och miljön med sin verksamhet. När företaget tar ett frivilligt samhällsansvar blir både företaget självt och samhället vinnare." Johnny Gylling
 • Öka kunskapen om CSR!

  Ta tempen på företagets CSR-arbete. Lyssna på föreläsning om CSR. Kontakta GE 99 för ett möte.
 • Hållbarhet på väg!

  GE99 kör en BMW i3 med nollutsläpp. Tack vare eldriften följer vi inte strömmen - vi leder den!
 • Hållbarhetkonsulterna Sydost

  GE99 ingår i konsultnätverk för att skapa bästa team åt kunden!

Bra blir bättre med CSR *

Idag räcker det inte att vara duktig på det man gör i företaget. Kunder förväntar sig att deras leverantörer uppträder etiskt och ansvarsfullt. För studenter som söker jobb är det självklart att värdera företagen efter faktorer som ekonomisk hållbarhet, miljöhänsyn samt socialt ansvar. Investerare flyttar sitt kapital bort från ansvarslösa bolag. Medarbetare är dubbelt stolta över sitt företag när både kundnöjdheten är hög och samhällsansvaret är tydligt.

CSR är en framgångsfaktor. Ett bra företag blir ännu bättre med CSR!

GE99 vill stödja ert företag på resan att uppfattas av medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter såsom det goda företaget med stort samhällsansvar.
Kontakta GE99 för ett första möte!

*) CSR står för Corporate Social Responsibility och översätts vanligen med Samhällsansvar hos företag

Följ GE99 på Facebook